De Usynlige Huse

“De Usynlige Huse” handler om en vej ved Sterup i Brønderslev kommune.  Her er der forsvundet en række huse gennem de sidste 30-40 år.  Gennem fortællinger, spil, musik og udstilling vil Åsen Teater fortælle historien om de huse, som ikke er mere, og de mennesker, som fandt deres virke her, boede, sov havde glæder og sorger. 

Det er historien om huse og mennesker og den kultur, som forsvinder på landet i Danmark i disse år.  Det er også historien om kulturveje, som omdannes til anonyme befordringsveje gennem landskabet. Husene er væk nu. Hvis ingen gør noget, så forsvinder også historierne.Det skal gøres nu, mens der stadig er en levende erindring.

Egnsmindesamlingen Jerslev vil udstille billeder på Åsen Teater af huse, gårde, som nu er forsvundet.  Og Egnsmindesamlingen og folk fra egnen vil løbende deltage med levering af materiale. “De usynlige huse” bliver en fælles historie og en fælles vandring hen ad en gammel sognevej. Lørdag d. 25. maj er der premiere kl. 13.30. Alle er velkommen.